Disclaimer

Inhoud

Hoewel Bubblies Wassenaar ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bubblies Wassenaar zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bubblies Wassenaar zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.